Votre recherche :

Article de périodique

Fiche mise à jour le 15 novembre 2018

Sürtünme Yolu ile Cinsel İstismar Sonrası Gebelik: Bir Ensest Olgusu

En bref

Auteurs : Sait Sarıçiçek, Hasan Ağrıtmış
Périodique : Turkish Journal of Forensic Medicine
Numéros : vol. 30, nº 2, ISSN 1018-5275 (Imprimé), ISSN 2149-0570 (En ligne)
Dates : Date de publication: 2016
Etendue : pp. 180-185
Liens internet : DOI

Description

Titre :

Sürtünme Yolu ile Cinsel İstismar Sonrası Gebelik: Bir Ensest Olgusu

Titre traduit :

anglais : Pregnancy after sexual abuse by rubbing: an incest case

Résumé :

Çocuğun cinsel istismarı, uzun yıllardır bilinen, dünya çapında gittikçe önemi artan bir konu olup çeşitli şekillerde görülebilmektedir. Vajinal penetrasyon olmadan interfemoral ilişki (genital sürtünme) şeklinde gerçekleştirilen istismarlar daha az sıklıkla ve interfemoral ilişki sonucu gebelik ise nadir olarak literatürde yer almaktadır. Aile içinden birinin istismarı gerçekleştirdiği ensest şeklinde bir interfemoral ilişki sonrası gebelik ise ulaşılan literatürde ülkemizde bulunamamıştır.
Olgumuz 12 yaşında kız çocuğu olup, 24 yaşında büyük erkek kardeşi tarafından vajinal penetrasyon olmadan genital sürtünme yolu ile istismara uğramıştır. Başka hiçbir cinsel ilişkisi olmayan ve bir daha da erkek kardeşi tarafından istismar edilmeyen mağdur çocuğun, olaydan yaklaşık altı ay sonra gebe olduğu anlaşılmıştır.
Elde edilen ve tartışılan veriler ışığında, cinsel istismar sonrası oluşan bir çocukluk çağı gebeliğinin ensest ilişki sonucu olabileceğinin düşünülmesi ve gebelik oluşumu için vajinal penetrasyon şeklinde ilişkinin şart olmadığının akılda tutulması gerektiği sonuçlarına varılmıştır.

,

Child sexual abuse is known for long times, it has become much more important worldwide and can be seen in different manners. Sexual abuses through genital rubbing (interfemoral coitus) without any vaginal penetration can be seen less frequently and pregnancy as a result of interfemoral coitus can
be seen rarely in the literature. In addition, pregnancy after interfemoral coitus occurring as an incest in which a family member commits the abuse could not be found in our country in the available literature.
Our present case was a 12-year old girl abused through interfemoral coitus without vaginal penetration by his older brother who was 24 years old. The victim girl who has not been abused by her brother again and had no other sexual intercourse was found to be pregnant approximately 6 months after the incident.
In the lights of the obtained and discussed data; it is concluded that a childhood pregnancy seen after an abuse incident may have occurred as a result of the incest and vaginal penetration is not essential for pregnancy should be always kept in mind.

Mots-clés libres (FR) :

Pathology and Forensic Medicine

Mots-clés libres (EN) :

Incest, Pregnancy, Genital rubbing, Interfemoral coitus

Détails

Langue : turc
Numéro de fiche : 1276
Source : CrossRef: 2018-05-04
Type de fiche : Article de périodique
Création : 04/05/2018
Dernière modification : 15/11/2018
Statut WordPress : Publié